W czasopi¶mie Nasza Historia nr 11 (103) ukazał się wywiad ze mn±, zatytułowany "Legendy polskie dla dzieci z afer± w tle", przeprowadzony przez Tomasza Plaskotę.

Poniżej znajduj± się miniaturki, dzięki którym można otworzyć obie strony tego wywiadu.

strona 2627 (792 kB)