Już 16 lat zajmuję się prowadzeniem warsztatów twórczych dla młodych adeptów sztuki pisarskiej. Przed trzema laty zakończyłam pracę z grupą literacką "Wybór", a młodzież z którą teraz współpracuję zawiązała klub, który nosi nazwę Klubu Pana Cogito i jest gronem przyjaciół. Jest gronem twórczym, dyskusyjnym i otwartym dla wszystkich młodych autorów poezji i prozy, przed debiutem książkowym.

Osoby chętne do wzięcia udziału w takich warsztatach zapraszamy do Domu Literatury w Warszawie, na Krakowskie Przedmieście 87/89, po uprzednim kontakcie telefonicznym.