Jako autorka literatury dla dzieci rozumiem potrzebę młodego czytelnika spotykania się z autorami ulubionych książek. Nie zawsze to jest możliwe, ale ja należę do tych autorów, którzy nie odmawiają.

Prowadzę spotkania twórcze z dziećmi 6-7 letnimi i spotkania pod ogólną nazwą "Zaprzyjaźnij się z książką", przeznaczone dla dzieci w przedziale 7-9 lat. Rozmawiam z dziećmi o książce i w czasie spotkań odpowiadam na pytania, nawet na te dość trudne. Oczekuję zaproszenia do Waszej Biblioteki - przyjadę!

Chętnie uczestniczę w spotkaniach z młodzieżą szkół warszawskich i woj. Mazowieckiego - w Żyrardowie, Ostrołęce, Gołotczyźnie, Ciechanowie i innych miejscowościach. Bywam także jurorką oceniającą prace młodych autorów w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.